FAQ
Jag vill anmäla samma bidrag som jag anmälde till
Klenod 2010, hur gör jag?

Vill du behålla samma bilder och texter som förra året behöver du bara mejla info@klenodsverige.se. Ange vilket bidrag det gäller, så lägger vi upp det på nytt. Vill du redigera dina texter eller byta bilder, måste du göra en helt ny anmälan.


Vilka sitter i juryn?

Representanter från Riksförbundet Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund och Milox Skyddsmontrar AB.


Vilka kan vara med och rösta på bidrag?

När juryn avslutat sitt arbete och nominerat de man anser vara de 10 mest skyddsvärda föremålen vidtar en omröstning där alla kan vara med och rösta.


Hur går röstningen till?

Röstningen sker anonymt på klenodsverige.se. Man kan bara rösta en gång. Uppmaning att rösta kommer att finnas på bland annat svenska museers hemsidor och i lokalpress.


Finns det inte en risk med att visa upp föremål
och berätta var de finns?

Endast det län där föremålet finns kommer att vara synligt.


Hur kommer jag i kontakt med Klenod 2011?

Skicka ett e-brev till info@klenodsverige.se


Vilka ligger bakom Klenod 2011?

Klenod 2011 är en tävling som kommit till på initiativ av Milox Skyddsmontrar AB och kommunikationsbyrån Roi Division. Tävlingen stöds av Riksförbundet Sveriges Museer och Sveriges Hembygdsförbund.