Ciborium

Län: Värmland

Ciborium i silver från Sunne kyrka

Detta ciborium är daterat 1742.
På locket finns även ingraverat Christoph. Myhrman och Eva Christ. Bratt. 1742. I svensk historia är namnet Myhrman känt för utvecklingen av den värmländska bruksnäringen. Eva Christina Bratt var dotter till överkrigskommissarien Jonas Larsson Bratt på Rottneros. Christofer Myhrman var son till brukspatron Johan Myhrman i Filipstad. Paret gifte sig år 1738. De bodde en tid i Sunne och flyttade sedan till Filipstadstrakten där Christopher blev brukspatron och ägare till Rämerns och Liljendahls bruk. Christopher Myhrman och Eva Christina Bratt fick sonen Christopher Myhrman (den yngre) även han brukspatron. Christopher Myhrman den yngres dotter Anna gifte sig med Esaias Tegnér på Rämmens bruk år 1806.

ciborium sunne 1742.jpg ciborium sunne inskription.jpg