I fotografins begynnelse. Första fotografierna av människor.

Län: Stockholms län

Kalotyp med motiv av schackspelare. Fotograf William Henry Fox Talbot (1800-1877). Talbot var en vetenskapsman i England som experimenterade med att försöka hålla kvar bilden från en camera obscura. Han lyckades fixera bilden och använde den sedan som pappersnegativ för att framställa negativa bilder av miljön kring sitt hem i Lackock Abbey, England. 1840 utvecklade han metoden som kom att kallas för Kalotype. Talbots bilder är de äldsta fotografierna som finns av människor. Museet har 6 kalotyper av Talbot i sina samlingar. De enda i Sverige. De har kommit museet till skänkt från Science Museum 1943. En historia säger att de byttes mot ett större parti rakblad. Hur vida denna historia är sann vet vi inte. Fotografier är svåra att ställa ut. De kräver en stabil, kall miljö och får inte utsättas för solljus då de lätt kan blekna.