Birgittas kista

Län: Östergötland

Den transportkista som den Heliga Birgittas kvarlevor forslades i från Italien till Sverige 1373-74. Kistan förvaras på Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena i ett öppet rum och utsätts för påverkan via besökare och exponering för luft och damm. Kistan, och dess bärbår, är mycket intressant i egenskap av föremål kopplat till en välkänd historiska person samt i egenskap av helig relik för besökande katoliker.