Sparlakanssängar

Län: Gotland

"Sparlakanssängar, väggfasta sängskåp, fanns en gång i många bondgårdsbyggningar, men kom ur modet i mitten av 1800-talet. I vårt museum, Bottarve museigård i Vamlingbo på Gotland med huvudbyggnaden från 1844, finns de tre enda sängskåp på Gotland som står på ursprunglig plats. Övriga tre på ön är flyttade till ett museum. Det är till och med möjligt att våra sängar är äldre än huset, kan ha flyttats dit från ett tidigare hus på gården. Två av dem står i vardagsstugan, en i undantagskammaren.Expertis anser att de är mycket unika."