Vikingasvärd på Årstafältet

Län: Stockholms

Årstafältet i södra Stockholm är idag en obebyggd yta. Snart kommer delar av området att bebyggas. Trakten kring Årstafältet började bebyggas redan för 2000 år sedan. Det vittnar fynden från de omkring 400 gravar som Stockholms stadsmuseums arkeologer undersökte 1958-59. Något av det märkligaste och ovanligaste museets arkeologer fann var i en stor hög med spår av sju begravningar. I toppen hittades en vikingatida grav med fynd, som visar att en beriden krigare blivit begravd här. Begravningen hade skett på hedniskt sätt; mannen hade bränts på bål tillsammans med hund och häst. I det sotiga brandlagret framkom fragment av textilier med guldbroderier, kanske från ett klädesplagg. Här fanns också personliga tillbehör som spelbrickor, kammar, knivar och bryne men också ryttarutrustning i form av selbågskrön, betsel, broddar med mera. Till vapenutstyrseln kan stridsyxa och spjutspets, sköldar och pilspetsar föras. Ett svärd av järn stod rakt upp med den tveeggade klingan nedstucken i marken. Den begravde mannen måste ha varit betydelsefull och tillhört stormannaklassen. Om svärdet använts i strid vet vi ej. Kanske vapnet enbart var en symbol för makt. Till graven, som genom fynden kan dateras till tiden 900-950 e Kr, finns motsvarighet på Birka. Via det vattendrag, som gett Årsta sitt namn, kunde man på vikingatiden ta sig med några timmars seglats från Årstafältet till Birka. En arkitekttävling om Årstafältets framtid har nyligen avgjorts. Det vinnande arkitektteamet från Frankrike avser att på Årstafältet skapa ett nytt landskap som kan ”läka samman” de kringliggande områdena från 1950-talet och miljonprogrammets dagar. Tankarna om att utnyttja Årstafältet är dock inte nya. På 1950-talet planerade man ett olympiastadion. Planerna spräcktes dock i början av 60-talet då ”TV-åldern har gjort att det inte längre behövs stora idrottsanläggningar i samma omfattning som tidigare.” Järn rostar lätt. Svärdet förvaras därför i kontrollerad magasinsmiljö. Stockholms stadsmuseum vill visa svärdet för att visa de kulturhistoriska banden bakåt på Årstafältet. En förutsättning för att de omkringboende och andra stockholmare skall få se svärdet är att vapnet visas i en monter där luftfuktigheten inte överstiger 18%.

SSM0039055_7.JPG SSM0039055_7_a.JPG SSM0039055_7_b.JPG