Dörr från gamla bönhuset

Län: Dalarna

Dörren som vi vill nominera till tävlingen har daterats till omkring 1350. Den muntliga traditionen från gården som vi fått den från säger att den hört till Evertsbergs första bönehus/kapell som bygdes i byn före mora kyrka som är bygd på 1200-talet. Den är i två plankor med en nyckel som är ett vackert smideshantverk. Vi ber att snarast få komplettera med uppgifter om rätt mått och bättre foton då föreningens ordförande har dessa.