Träskulptur Medeltida; 1400-talets senare del

Län: dalarna

Bildhuggeriarbete i ljust lövträ. Bemålad (bevarade fragment). Inhemskt arbete föreställande Kristus som smärtoman. Skänktes 1882 till Nordiska museet genom Bud Erik Olssons förmedling. Återlämnad till församlingen 1921 som deposition.