Tutthuvud

Län: Dalarna

”Tutthuvud” = I det gamla allmogesamhället fick ingenting i onödan gå till spillo, en sparsamhet ofta påtvingad av omständigheterna. Denna helt igenomförda återbrukstanke kan sägas vara ett resultat av inte bara fattigdom och brist på råvaror utan också i allra högsta grad av dåtidens stränga religiösa livsåskådning. När ett klädesplagg efter idogt brukande var helt utnött och inte längre gick att laga togs det alltid till vara, då ingenting fick förfaras. Utan allt skulle åter komma till nytta på ett eller annat sätt. Det mesta som behövdes för familjens uppehälle framställdes på gården, inom självhushållets ram så också de enstaka, enkla leksakerna. Ett textilt tutthuvud (trasdockehuvud) funnet bakom spismuren i en gård i Leksandsbyn Östanmor som skänkts till kulturhuset och i och med det räddats från förgängligheten.