Dalmålning Familjetavlan

Län: Dalarna

”Dalmålning, familjetavlan” = Dalmålarna var oftast småbönder eller soldater som bredvid ett många gånger knapert jordbruk lärt sig målarhantverket som en binäring för livets nödtorft. Över 70% av dalmålningarna är skildringar ur den bibliska historien. Förlagorna till dessa hämtades främst från de s.k. ”Figurbiblarna” som trycktes under 1700-talet och innehöll ett stort antal grafiska illustrationer från Nordtyskland. Andra motiv kunde vara kungligheter, folkliv och folkliga föreställningar. En av de mest gripande folklivsskildringarna på en dalmålning från 1811 målades av Juvas Anders Ersson (1757-1834). Målningen som kallas ”Familjetavla” (92x202 cm.) tillkom för att dokumentera alla barn som föddes och dog på gården och för att familjen ändå skulle kunna känna tröst i Guds allvisa nåd. Här får man i text och bild följa ett namngivet Leksandspars prövningar och vedermödor genom liv och död. De fick nio barn, som dog redan i späd ålder, en son levde längst men blev bara 12 år. 1817 fick målningen utökas med ett parti t.h. då ytterligare två söner och en dotter hade fötts, de fem stjärnorna ovanför kurbitsen markerar här lika många missfall. Noteras kan att åtminstone ett av dessa senare tre barn nådde vuxen ålder, då en av de anställda på Leksands Kulturhus härstammar från denne. Text över motivet: ”wara gudelig och låta sig nöja är winning nog. Tim. 6.6 ty HErren gaf och HErren Tog wälsingnad ware Herrens namn. Jobs 1. 21.hwad jag gör wet du icke nu hänfter skal du det få weta. Joh. 13.7. Af dem du mig gifwit hafwer borttappade Jag Inen. Joh=18=9 när den allwise Försynen säger Til de unga du måste dö. Es. 38.1. så hafwer han sina heliga orsaker at skyndsamt försätta dem i ewigheten deras siäl behagar gudi wäl. wish.4.10. gud will icke at de skola förföras af wärlden wish. 4.11.. utan snart fullkomnad warda. wish. 4.13. Och undkomma mycket olycka. Esa. 57. cap 1. wers dotter K. f.. 1793 lefde 3 månader. åter en K. föd 1794 lefde några Tim. 1795 åter en K lefde 1. dyng AOS. Föd 1796. lefde. 12. år. 2 månar O.O.S f. 1799 4. år gammal 1802 födes åter en dotter. B lede ½ år. 1804 en son. O.O.S lefde. 10. dygn. År 1805. föd en doter. B. Lefde 4. år - åter f. en B. År 1810. lefde ½ år. fadren O.A.S. föd år 1761. modern. A.O.D. f. år 1774. des brölopsdag skedde år 1792 Anno 1811 den 2 junui” Text under motivet: ”Här af kan och Flyta en dubbel tröst. Nämligen under kors och bedröwelse emot döden. Stor sorg förorsakar wäl döden. Men större blir dock glädien det ewiga Lifwet, då wi skola komma Tilsamman och Aldig mer blifwa åtskilde. Christeliga Föräldrar bören betänka detta och icke för mycket Sörja öfwer sina barns död utan säga med Pro. Baruch drger hän i Kära baren drager hän idag hafwer Låtit eder Fara med sorg och gråt. Men gud skul gifwa eder mig igen med glädie och Frögd ewinnerliga. Baruch. 4 Cap. 19. 23 wers” Efter 1817 har målningen till höger skarvats på med ett stycke: ”åter en son A.O.S. född. 1811 sonen Elof OlsSon. Född 1813. den 16. september. Dottern. Johanna. Född 1817. Den. 2 januari” ”de 5 stiernor: betyda 5 missfall” ”SOLI. DeO. GloRIa ammen gudi allena aran”