Stigeskatten

Län: Västernorrlands län

År 1903 fann en jordbruksarbetare vid plöjning av en åker i Stige, i Indal, Sundsvalls kommun smycken, silvertenar och ca 2000 mynt. ”Silverskatten” vägde över 3 kg. Den dateras till vikingatiden, 800-1050 e Kr. Idag ansvarar och förvaltar Statens historiska museer (SHMM) fynden från Stige. Villkor för att visa Stigeskatten är de krav SHM ställer på bl.a. säkerhet och klimat. Fynden från Stige representerar både ett viktigt historiskt förflutet i Sundsvall som berättar om att även efter Högomsmannens tid så fortsatte denna del att vara befolkad och för vissa fanns det också ett överflöd. Det har varit under en lång tid starka önskemål från allmänheten i Medelpad att föremålen skulle kunna visas på Sundsvalls museum permanent. Vi på museet vill då också på ett pedagogiskt sätt försöka förmedla senare forskning som gör det möjligt att se skatten i ett större sammanhang!

Stige skatten 1.JPG Stige skatten 2.jpg