Fredrik II-bibeln

Län: Skåne

Dokumentation som kan lämnas: Glimåkra Hembygdsförenings årsbok 2002 (om vi får en postadress). Där finns hela berättelsen om hur lundabiskopen (superintendenten) överlämnade detta exemplar av Fredrik II-bibeln till “Glimagre Sogn og Ørken”. Därvid krävdes att ett kapell skulle ha byggts i Ørken (nu Örkened) till nästa visitation 1602. Vid båda tillfällena skrev biskopen på latin in “visitationsprotokoll” på lediga utrymmen i bibelsidornas layout. Bibeln fördes av en soldat ur Upplands regemente till Fellingsbro i Västmanland, vandrade genom släktled som skrev in födda och döda i marginaler och annat ledigt utrymme. Bibeln är i folioformat ca 29x40x11cm med 1522 sidor i frakturstil och rikligt med bibliska illustrationer (träklichéer hämtade till tyskdrivet tryckeri i Köpenhamn, en nog så intressant boktryckarhistoria). I mitten av 1900-talet upptäcktes bibeln av en i norra Västergötland tjänstgörande präst (Bror Jansson) som kunde tolka latinet och förstå var bibelns rätta hemvist skulle vara. Då hände ingenting men efter en bokpublicering 1999 kunde bibeln återföras till Glimåkra med hjälp av Bror Jansson men på utmaning av f statssekreteraren, framlidne Sven-Erik Nilsson, Stockholm, Göinge-kännare med rötter i Hästveda. Delar av Mosebok har rivits ut (okänd anledning) men återinsatts i form av sven sk handskrift gjord av en skattegårdsbonde i Västergötland under peståren i början av 1800-talet. I februari 2001 bars bibeln i procession in i Glimåkra kyrka. Församlingen förvarar den och visar den t.ex. vid hemvändardagar, vilket hittills varit mitt speciella privilegium efter den lyckade “återerövringen” efter 389 år “i fiendeland”. Den är märkt av sitt öde men i förhållandevis gott skick, knappast stöldbegärlig men måste skyddas mot huliganer.