Överums Bruks plog nr 9

Län: Blekinge

Som en verklig klenod för detta gamla bruk från 1655 vill vi härmed anmäla Överums Bruks plog nr 9 som är en verklig raritet. 1850 anställdes Carl Petter Spångberg vid bruket och det är han som ligger bakom att företaget fortfarande är en av de stora plogtillverkarna. Det som han verkligen lyckades med är nämnda modell som nu har en hedersplats i vårt bruksmuseum och som vi nu betraktar som en mycket hedersvärd KLENOD.

plog1.jpg plog2.jpg plog3.jpg