Linköpingsskatten

Län: Stockholm

Linköpingsskatten består av ett antal medeltida silverföremål; 1 kalk, 1 paté och 4 relikvarium, varav en som enligt sägnen innehållit reliker efter Heliga Birgitta. Skatten hittades på 1600-talet i en åker utanför Linköping, där den förmodligen grävts ner på 1500-talet då Gustav Vasa drog in kyrksilvret till kronan. Föremålen hör till de första som löstes in av staten för att bevaras som nationalklenoder. Linköpingsskatten finns i dag på Historiska museet i Stockholm.