Olov Perssons Spinnrock

Län: Värmland

Olof Persson ”i Kyrkobyn” 1760-1830. Olof Persson i Kyrkobyn ifrån socknen Östervallskog i nuvarande Årjängs kommun, var en bygdekonstnär, som med endast en liten kniv, som verktyg snidade ovärderliga alster. Alla sägner om Olof Persson i Kyrkobyn, förtäljer att hans alster var tillverkade med kärlek, fantasi och stor hantverksskicklighet. Hans verk signeras med hans vackra monogram OP+. I Töcksmarks Kyrka finns hans beryktade ljuskrona helt i trä daterad 1801, samt två basunblåsare och altartavlans överdel, monterad 1819 efter kyrkans återinvigning. På Nordiska museet finns Olof Perssons ”Gubbstol” från 1800 talets början. Vi från Fornminnesföreningen Nordmarksstugan i Töcksfors vill presentera ”Spinnrocken till dotter Böret” från 1813 till KLENOD 2011. Spinnrocken är tillverkad av En trärot med ”Drakhuvud och Tassar” och finns i föreningens ägo, skänkt av släktingen Nikolas Vestlund. ”Odjuret” är majestätiskt gestaltat av en skicklig hantverkare. Även TV programmet Antikrundan har visat ett stort intresse för spinnrocken och visat den snabbt i ett program men eftersom den var i föreningens ägo, så ville man inte värdera spinnrocken i kronor inför allmänheten. Uttalandet var att spinnrocken var av stort värde. Översänder denna text och bild digitalt i färg. Kontakt: Fornminnesföreningen Nordmarksstugan www.hembygd.se/varmland/nordmarksstugan Sekr. Per Nilsson (0573 21188) perleo.nilsson@swipnet.se Töcksfors den 30 maj 2011 Per Nilsson Sekr.