Hus och reseapotek

Län: Västra Götalands län

Tillverkat år 1768 av amiralsapoteket Apoteket Morianen Stockholm. Innehåller 43 olika stora fack, 3 lådor och 2 dörrar. Inrättades enligt anvisningar av Nils Rosén von Rosenstein (1706-1773) som var samtida med Carl von Linné. De var proffesorkollegor i Uppsala, efter en konflikt bytte de proffesur med varandra och det blev inledningen till en livslång vänskap. Tillhörande bok tar upp de läkemedel som ansågs nödvändiga i ett sådant medicinförråd, som förmodligen har funnits ombord på ett fartyg. Sockenprästen och provinsialläkaren kunde också tänkas ha nytta av ett sådant apotek. I boken finns antecknat med bläck vilket nummer respektive burk har i lådan.

reseapotek1.jpg reseapotek2.jpg