Stenyxan från Kärret i Upphärad

Län: Västra Götaland

Denna stenyxa i porfyr tros ha haft ett andligt symbolvärde. Den har bedömts (av en arkeolog)vara ca 6-7000 år gammal. Stenyxan skänktes till föreningen Backstugans Vänner i Upphärad 2008 av Evert Eriiksson som hittade den på sin gård Kärret i Upphärad någon gång under 1960-talet. Gården ligger inte så långt ifrån Hällkistan vid Sjökullen som är den näst största i landet. Området är mycket fornminnesrikt och innehåller också en dödissjö (Sjökullesjön). Under stenåldern var den enda farbara vägen hit, vattenvägen. Vattnet stod ca 40 m högre än det gör nu och hade förbindelse med havet. I bäcken på gården Kärret kan man fortfarande finna snäckor som en kvarleva från den tid när människorna använde de urholkade stockarna som färdmedel mellan Trollhättan och Upphärad på samma sätt som vi idag använder oss av bilen.