Norders Getabockar

Län: Värmland

Norders Getabockar, som numera förvaltas av ”Nilsby Byalag”, bär på en intressant historia. De har en gång snidats fram ur ett enda stycke alrot med en enkel slidkniv. Skaparen av konstverket var en enkel ”allkonstnär” från bygden, som under två års tid arbetade med sin skapelse. Den föreställer en sätervall där två bockar stegrar sig mot varandra. I bakgrunden sitter en kulla som mjölkar getter, medan en jägare står bredvid och ser på kullan. Uppe i ett träd spejar Amor ned, och på stigen står skrivet ”Jakthinder”. Per A. Norder föddes 1852 i en familj som levde under mycket fattiga förhållanden. Per hade många syskon. Hans far gick alltför tidig ur tiden och lämnade änkan att ensam försörja den stora familjen. Tack vare Norders optimism och framtidstro och även hans äventyrslusta, levde han ett förhållandevis spännande och intressant liv. Han var påhittig och sällsynt begåvad och hade många ”järn i elden”. Han kallades i folkmun för filosof och poet, och skrev också flera vemodiga och vackra dikter. År 1897 fanns bockarna med på en stor utställning i Stockholm, som tyvärr inte renderade i något pris. Detta gjorde att Norder under en tid tappade tron på sig själv och blev nedstämd och olycklig. Han träffade senare en grannflicka och ingick äktenskap och fick också ett par döttrar. Vid fyllda femtio, år 1900, hände något. Per A lämnade sin familj och bygden och emigrerade till Tacoma i USA. Där upprättade han en skomakeriverkstad, vilket yrke han bland annat försörjt sig med i Sverige. Av bilder från Amerika kan vi se att bockarna fanns med honom till det nya landet. De hade också funnits med på en utställning i Amerika. 1924 fick Norder en stark hemlängtan som drev honom till att sälja sin verksamhet i Tacoma och resa hem till Sverige. Han ville hälsa på sina barn och vänner, återse hemlandet och höra göken gala och se vita björkstammar, något han längtat mycket efter i Amerika. Hans önskan var att få stanna i Sverige, men omständigheter gjorde att han tvingades vända tillbaka. Norder kom aldrig mer hem till sitt fädernesland, han avled i Tacoma i januari 1934. Tydligen följde inte bockarna med på denna sista resa över Atlanten. Länge trodde man att de så hade gjort men hittades senare hos en av hans döttrar i Forshaga. Som kuriosa kan vi nämna att Per A. Norder var farbror till den framgångsrika innovatören och forskaren Harry Nyquist, som 1907 emigrerade till America. Harry fick ju fantastiska framgångar i USA där han tidigt lade den teoretiska grunden till viktiga delar i dagens moderna digitala teknologi. När han avled 1976 hade han inte mindre än 138 patent och hade fått motta flera stora utmärkelser. Norders Getabockar finns till vidare bevarade i en äldre skollokal i närhet av centralorten Kil. Planer finns från Byalagets sida att försöka återföra dem skapelseorten i Nilsby. Tyvärr har inga lokaler ännu hittats där bockarna inte utsätts för fukt andra angrepp på materialet.

boskar_1.jpg bockar_2.jpg bockar_2.jpg