Nyckel från det gamla Klostret

Län: Skåne

Efter reformationen revs delar av klostret eller användes till annan verksamhet. 1727 tog man stenar av klostret och använde till en skolhus-byggnad som fortfarande finns kvar. Skolan tjänstgör nu som skolmuseum och bygdemuseum. Klostret revs helt någon gång på 1770-talet för att användas till brobygge över Tommarpsån. 1955 gjordes utgrävning av klosterplatsen och då fann man denna nyckel som är från klostret eller klosterkyrkan.

IMG_0404.JPG IMG_0406.JPG IMG_0407.JPG