Alfred Nobels testamente

Län: Stockholm

Den 27 november 1895 satte Alfred Nobel sin namnteckning på det som skulle bli världens kanske mest kända testamente. Alfred Nobel hade inte några barn. Vem skulle ärva den stora förmögenhet han tjänat på sina uppfinningar och industrier? En del släktingar fick del av arvet, liksom ett fåtal andra personer. Men för den största delen av förmögenheten tänkte sig Alfred Nobel en annan användning. Avkastningen på förmögenheten skulle användas till att dela ut priser inom fem områden: fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred. Som uppfinnare och industriman hade Alfred Nobel gått till historien även utan sitt testamente. Hans uppfinningar revolutionerade sprängämnestekniken. Men säkerligen är testamentet och dess resultat – Nobelpriset – hans mest bestående bidrag till eftervärlden. Nobelpriset nådde snabbt erkännande och består som den världens förnämsta utmärkelse inom sina områden.

NOBEL1F.jpg NOBEL2F.jpg NOBEL4F.jpg