Kanna i Delftporslin

Län: Skåne

Kannan har tillhört Karl XI:s fältservis. Enligt tradition blev kannan kvarlämnad av kungen efter övernattning på en gård i N.Åkarps socken 1683. Karl XI var då på väg från Kristianstad till Göteborg.

Kanna 1.jpg Kanna 2.jpg