Påven Johannes XXIII (1958-1963).

Län: Kronobergs län

Guldmedalj till minne av 1900 – talets viktigaste kyrkohistoriska händelse – andra Vatikankonsiliets sammankallande 1962. Där samlade Johannes XXIII drygt 2500 biskopar från hela världen till stormöte i Peterskyrkan. Han ville att den konservativa och slutna kyrkan skulle anpassa sig till det moderna samhället. Man skulle ”öppna kyrkans fönster och släppa in frisk luft”. Medaljen är utformad av P. Giampaoli. Vikt 103.59 gram.