Böcker

Län: Dalarna

1. Werdenes spegel och alldes frågo och heliighet. Av CIieglerus Grigorius (1551-1633). Tryckt 1620 hos Igmatium Meurer, Stockholn. 2. Gyllene skattkista... Översatt och utgiven på egen bekostnad av Catharina Gyllengrip, Stensnäs. Tryckt 1670 hos Nicolaum Wan Kijff, Stockholm. 3. Två häftade samlingar av Allmänna Tidningar från 1789 och Telegraphen från 1797. Bild 1 = Werdens spegel Bild 2 = Gyllene skattkista Bild 3 = alla böckerna

Världens spegel.jpg Gyllene skatkista.jpg Böcker.jpg