Näversko

Län: Västerbotten

Upphittad av bröderna Oskar, Henning och Einar Lindgren på Efraimsmyran på Artur Lindgrens hemman i Nordanbäck på ett djup av 80-90 cm i en gammal fast myr. Skon har blivit undersökt av Statens Historiska Museum. Den tillhör den typ, man brukar kalla toffelformiga näverskor och är känd ett brett tvärs över mellersta och södra Norrland. Såvitt man kunnat utröna har vi fått denna typ Finland med Finska inflyttningar till Sverige under 1500-och 1600-talet.