Timmersax

Län: Gävleborgs

Ett enkelt bruksföremål som revolutionerade skogsarbetet, patenterat 1893 av Anders Bergman, smed i Hennan, Ljusdal. Konstruktionen förbättrades och patenterades 1909 av AO Palm i grannbyn Sillerbo. Han sålde sitt patent till Bergman och emigrerade till Amerika. Timmersaxen fick redan för mer än hundra år sedan sin optimala form och används fortfarande flitigt i skogsbruket.