Anders Zorn, Mona, 1889-91, björk

Län: Dalarna

Med stark realism skildrar Zorn här sin mor iklädd Moradräkt med kelinghatt (den gifta kvinnans huvudbonad) och det karakteristiska halsklädet. Då Georg Nordensvan i maj 1891 besökte Zorns hem i Paris såg han den lilla skulpturen och beskriver den så här: "Till sist en blick på en liten skulptur som står der, skyddad af en glaskupa. Det är en i trä snidad liten byst; ett qvinnohufvud, ett ansigte med fina karaktärsfulla drag, med ett uttryck af mildhet och fasthet på en gång, en smula vemod kanske, men också lugn, ett nobelt hufvud - ett konstverk, utfördt med den största pietet, den innerligaste känsla. Det är bilden af konstnärenens moder i sin daldrägt - hon, som väntar honom uppe i Mora och pyntar stugan till dess hennes stolthet kommer dit på det vanliga efterlängtade sommarbesöket. Hennes bild intager hedersplatsen i ateljén."

Zsk 004 Mona.jpg Zsk 004 Mona.jpg