Skogsfinskt linfäste

Län: Gävleborg

Detta träföremål är ett så kallat linfäste. Det är daterat 1690 och är enligt uppgift från Ockelbo. Det är av björk och rikt utskuret. Linfästet användes för att spinna lin eller hampa. Spinnerskan satte linfästet på en bänk eller en stol, satte sig på den kortare, horisontella delen och fäste lintåten runt det utsirade bladet och spann. Det är nära förknippat med den finska invandringen till Sverige under 1500- och 1600-tal. Det finns ett flertal tidiga finska bosättningar runt Ockelbo. Redan under slutet av 1500-talet upptogs skogsfinska gårdar, bland annat i Rönnbacken. Linfästet kan vara tillverkat där av invandrade skogsfinnar eller kanske medtaget från Finland. Linfästena kommer från Finland och Karelen där de använts långt fram i tiden Det finns endast tre exemplar av denna äldsta typ i Sverige, varav två i Gästrikland. Alla härstammar från områden som haft skogsfinsk invandring.

linfaste_xlm.jpg linfaste_xlm_2.jpg