Harpun

Län: Blekinge

Hösten 1996 fick John Erik Ungfors från Sanda en märklig fångst i torskgarnen. Några sjömil väster om Utklippan bärgades från drygt 40 meters djup en stor harpunspets. Fyndet är något av en sensation. En datering med kol-14-metoden visar att den välbevarade harpunspetsen är drygt 8000 år gammal– det hittills äldsta arkeologiska fyndet i Blekinge! John Erik Ungfors har skänkt harpunspetsen till Blekinge museum. Harpunen är tillverkad av stammen från ett kraftigt kronhjortshorn. En s k stickel av flinta har använts för att forma spetsen. Med den vassa stickeleggen har fåror skurits i hornet, vilket gjort det möjligt att bryta loss bitar. Snittytorna har därefter delvis efterbehandlats med slipning. Spetsen har varit löst instucken i ett träskaft. I det rektangulära haket vid basen har en lina varit fäst. När harpunen träffade bytet lossnade spetsen från skaftet men fångstlinan gjorde det möjligt för jägaren att hala in det harpunerade djuret. I det här fallet har metoden inte fungerat. Kanske har linan brustit och den säl eller val som träffats slitit sig och så småningom hamnat på havsbottnen ute vid Utklippan.