Samling med egyptiska/koptiska textilier

Län: Västra Götaland

Textilmuseets koptiska/egyptiska textilier är alla mer eller mindre fragmentariska. Det rör sig framför allt om dekorationsband från tunikor, paneler och medaljonger. De allra flesta är rikt mönstrade i bildvävsteknik, eller i andra mönstervävda tekniker. Överlag är färgerna fortfarande mycket klara och starka, även om själva fibrerna är nedbrutna och ibland mycket spröda. En specialgjord monter skulle göra det möjligt att ställa ut ett urval av dessa vackra textilier och göra den historiska mönsterprakten tillgänglig för en större publik. Samlingen med koptiska/egyptiska textilier består av 64 stycken föremålsposter, bl. a en stickad strumpa och en mycket välbevarad påsformad mössa i flättekniken språngning. Kopterna var de tidiga innevånarna i Egypten, men termen används framför allt som benämning på den tidigkristna befolkningen i landet. Koptiska textilier brukar användas som samlingsnamn på egyptiska textilier från tiden ca 200 – 700 AD. Den stickade strumpan är daterad till 1000 – 1400 AD och kommer med andra ord från stickningens barndom. De koptiska textilier som finns i Textilmuseets samlingar har samtliga kommit till museet via Tove Alm (1912-1979), som började samla textilier redan som 20-åring när hon jobbade som barnsköterska i Egypten. Hon sålde koptiska och islamska textilier till flera museer, bl.a. i Stockholm, Göteborg, Borås, Lund och Köpenhamn. Efter hennes död övertogs hennes kvarvarande samling av Palazzo Venezia i Rom.

BM34713__A.jpg BM38364__A.jpg BM34695__A.jpg