Bockstensmannens ekpåle

Län: Halland

Bockstensmannen pålades med tre pålar genom överkroppen. Ekpålen, som var driven genom hjärtat, är helt bevarad. Den har en längd av 88 cm och en diameter på ca 6 cm i den bredaste delen. I ena änden är pålen spetsad. De två pålarna av björk finns det endast delar kvar av. På Bockstensmannens kjortel och mantel ser man tydligt alla hålen efter pålarna. Genom undersökningar av ekpålen har vi kommit närmare den som mördat mannen. Det visar sig att den inte är en gren som man i all hast har spetsat till ute på mossen. Pålen är istället en del av en medeltida takkonstruktion, en så kallad takryttare eller ”ryggaträ” som höll halmen på plats ovanpå taknocken. Man ser tydligt det borrade hållet, där en dymling (träplugg) suttit, vilken fäst två takryttare vid varandra. ”Ryggaträn” på halmtak ser fortfarande ut på detta sätt. Genom dendrokronologi vet vi att ekpålen är fälld år 1299, plus eller minus sju år. Först måste den ha suttit på ett halmtak i kanske 30 år. Därefter har den tagits ner och blivit bevarad på gården. Den eller de som pålade Bockstensmannen hade alltså pålen med sig från en gård, kanske från en gård i trakten? Det skulle också kunna tolkas så, att Bockstensmannen inte mördades vid mossen, utan bars till mossen efter att ha mördats på annan plats. Pålen av ek har använts på samma sätt som sägnerna säger: den ska slås genom hjärtat för att hålla den döda fast i jorden, så att hon/han inte blir en gengångare. Detta är ett unikt fynd som bekräftar att äldre tiders folktro även omsattes i konkreta handlingar. Den enda bevarade pålen som vi vet använts för pålning. Sägner om pålning hittar vi i ett stort utbredningsområde från öst, väst och nordeuropa. Den östeuropeiska versionen med greve Dracula som måste pålas med en ekpåle genom hjärtat i kistan, är den legend som har fått störst spridning inte minst genom litteratur och film. Men numera kopplar nog många ungdomar pålningen snarare till dagens vampyrdrama i Stephenie Meyers Twilight-serie.

B-man m ekpåle.JPG B-mans pålar.JPG Detalj B-mans ekpåle.JPG