Fallås i trä

Län: Örebro län

Här syns tydligt de tre fallreglarna och nyckeln som frigör regeln. Det är lätt att se att detta lås är en föregångare till dagens mer kompicerade cylinderlås.