Vargskynke

Län: Örebro län

Detta skynke användes vid vargjakt. Genom att spänna upp ett antal av dessa (olika motriv) mellan jägarna så trodde man sig lura vargen att antalet jägare var fler än verkligheten. Vargskall påbjöds genom budkavle och det var straffbart att inte åhöra bud och utebli från vargjakten.