Smidesprov

Län: Örebro län

Järnhanteringen i Laxå har anor från 1600 talet. Detta är ett prov på yrkesskickligheten vid Laxå bruk 1914. Som framgår av bilden visades den vi den Baltiska utställningen i Malmö samma år.