Malmgryta och Tennkanna

Län: Skåne

Hagsjöfyndet. En bronsgryta och tennkanna funna vid sjösänkningen av Hagsjön år 1890. Enligt uppgift stod tennkannan i grytan invid en ekpåle som märkte ut platsen, Grytan är av malm troligen ett tyskt 1400-tals arbete. Kannan är av tenn, med ett krönt huvud på locket med en medaljong med madonnabild i botten (synlig inneifrån), kannan är från 1200-talet.

G2.jpg KA2.jpg KA3.jpg