"Trollbägare"

Län: Östergötland

Dryckesbägare av trä s.k."trollbägare". Modellen laggad och bremerad upptill. Från Horns socken. Förmodligen är bägaren tillverkad på 1600-talet, möjligen i början av 1700-talet. På den tiden trodde man på trolldom och onda ting. Det berättas att trollbägaren använts för att fria eller fälla personer som misstänkts för brott eller trolldom. Den msstänkte fick genomgå ett prov genom att försöka dricka ur bägaren utan att spilla en droppe. Lyckades han blev han frikänd. Det finns tre borrade hål i varje lagg. Ett av hålen mynnar ut i botten. För den som var förtrogen med bägarens hemlighet var det möjligt att suga i sig innehållet. Kände man inte till detta var det omöjligt att dricka ur innehållet utan att spilla.

DSC01171.JPG DSC01174.JPG