Om tävlingen

Klenod 2011 är öppen för svenska museer, kyrkor, samfund, hembygdsföreningar och kulturinstitutioner, som vardera får anmäla upp till fem föremål under perioden 26 april till 13 juni (kl 12:00). Därefter nominerar en jury 10 föremål som man anser vara mest skyddsvärda. Slutligen avgör svenska folket i en omröstning vilket föremål som ska belönas med en specialdesignad skyddsmonter från Milox Skyddsmontrar, värd 75 000 kronor. Omröstningen pågår från 15 augusti till 14 oktober.Regler

Kriterier

Föremålet ska uppfylla minst tre av följande kriterier:

• Vara känsligt för miljöpåverkan
• Vara intressant för allmänheten att ta del av
• Vara stöldbegärligt
• Vara förknippat med speciella problem/svårigheter inför eventuell exponering
• Ha en intressant bakgrund/vara del av en berättelse


Bilddokumentation

Varje föremål ska redovisas med minst ett och max tre färgfotografier. Fotona ska vara "rena", det vill säga bara visa föremålet ifråga mot neutral bakgrund. Minsta bredd på fotona: 700 pixlar. Max filstorlek: 2 MB. Fotona laddas upp (jpeg-format) på klenodsverige.se.

Klenod 2011 förbehåller sig rätten att publicera inlämnade bidrag, utan medgivande från anmälaren.


Skriftlig beskrivning av föremålet och dess historia

Till varje inlämnat föremål ska en skriftlig motivering lämnas som redogör för vilka kriterier föremålet uppfyller och som även berättar om varför just detta föremål ska belönas med en specialdesignad skyddsmonter.

I beskrivningen ska föremålets material anges, så precist som möjligt. Ålder, ursprung, tillverkningsort och upphovsman ska anges om dessa uppgifter finns tillgängliga. Finns det en intressant historia kring föremålet vill vi gärna att du berättar om den på cirka en A4 (max 1500 tecken).

Till varje inlämnat föremål ska även finnas uppgifter om vem som har lämnat in föremålet och varifrån det kommer. OBS: dessa uppgifter kommer av säkerhetsskäl inte finnas på hemsidan. Endast det län där föremålet hör hemma kommer att synas.


Storlek & vikt

Föremålen bör inte vara större än höjd 140 cm, bredd 100 cm, djup 65 cm och inte väga mer än 200 kg.Jury & Omröstning

En jury med representanter för Riksförbundet Sveriges Museer, Sveriges Hembygdsförbund och huvudsponsorn Milox Skyddsmontrar AB nominerar tio av de inskickade föremålen utifrån följande kriterier:

• Föremålen ska uppfylla de kriterier som anges under "Regler"
• Olika typer av föremål ska finnas representerade
• Olika typer av material ska vara representerade
• Så stor geografisk spridning som möjligt ska eftersträvas
• Spridning mellan institutioner ska eftersträvas


Juryns beslut kan inte överklagas.

Juryarbetet pågår under perioden 11 juni till 30 juni. De tio nominerade bidragen redovisas den 15 augusti på klenodsverige.se. Därefter vidtar en publik omröstning. Det föremål som får flest röster belönas med en specialdesignad skyddsmonter från Milox Skyddsmontrar, värd 75 000 kronor.Rösta på bidrag

När juryn nominerat tio föremål är det dags för svenska folket att säga sitt. Information om röstningen kommer att finnas på de deltagande museerna och deras hemsidor. Den som röstar på ett föremål får ange sin e-postadress och är med och tävlar om tio frikort till landets museer. Folkomröstningen pågår från 15 augusti till 14 oktober. Det vinnande bidraget redovisas på klenodsverige.se och belönas med en specialdesignad monter, värd upp till 75 000 kronor, från huvudsponsorn Milox Skyddsmontrar AB.Mitt namn
Min kollegas e-postadress